Puhkajate hoolimatu käitumine tõi 11 menetlust

RMK infotahvel Krapi puhkealal

FOTO: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Päästeameti, politsei, keskkonnainspektsiooni ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) töötajad plaanisid laupäeva õhtul kontrollida olukorda kahel Pärnumaa telkimisalal, ent juba Häädemeeste vallas Krapi telkimisalal tuvastati niipalju rikkumisi, et kaugemale ei jõutudki.

Nelja telkimisplatsil veedetud tunni jooksul algatas päästöötajad üheksa, politsei kaks ja keskkonnainspektsioon ühe väärteomenetluse, teatasid kontrollorganid.

Päästekeskuse algatatud väärteomenetlused olid seotud lõkete tegemisega selleks mitte ettenähtud kohta.

Kuigi RMK on Krapi telkimisalale paigaldanud 19 katuse ja sädemepüüdjaga lõkkealust ning liivaribale veel lisaks 15 lõkkealust ning lisaks on külastajail lubatud grillida enda kaasa võetud metallist grillalustel, oli nädalavahetusel mitmel juhul lõkkease tehtud otse maapinnale.

Lääne-Eesti päästekeskuse menetlusbüroo inspektori Villu Ilvese sõnul leidus neidki, kes oma lõkke otse roostikku tegid. Tuleohutusnõuete rikkumiste puhul võib trahv ulatuda kuni 18 000 kroonini ning hüvitada tuleb ka tekitatud kahju.

«Inimesed ise rikkusid oma hoolimatu käitumisega ilusa nädalavahetuse ära,» ütles Ilves. Ta lisas, et sarnaseid reide on plaanis korraldada ka edaspidi.

Politseil tuli Krapi telkimisalal tegemist teha avaliku korra rikkujate ning sissesõitu keelavate liiklusmärkide eirajatega.

Pärnu politseiosakonna korrakaitsetalituse vanemkonstaabel Tõnu Oro sõnas, et telkimisaladel on kõrvuti pered, kes looduslikku keskkonda hinnata oskavad ning samas kahjuks ka sellised noored, kes vanemate silma alt ära saades rannas alkoholi tarbivad.

Seegi kord tuli väärteomaterjalid koostada kahele joobes alaealisele. Liiklusmärkide eirajate suhtes piirdus politsei seekord hoiatamisega, kuid järgmiseks sammuks on juba trahv hooletutele liiklejatele.

Keskkonnainspektsioon alustas kohapeal ühe väärteomenetluse seoses ranna piiranguvööndi nõuete rikkumisega. Üks puhkaja oli sõitnud oma autoga otse rannavallile rohttaimestikuga kaetud alale.

Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni vaneminspektori Katrin Pärna sõnul on rannaliivale ja veepiirile sõitjaid üldiselt juba vähemaks jäänud, kuid sellest hoolimata tuleb igal kontrollkäigul sõidukijuhtidele ranna ja kalda piiranguvööndi nõudeid meelde tuletada.

Tagasi üles
Back