Lääne-Harjumaal loodava suurvalla nime osas tahetakse rahvahääletust

Keila linn

FOTO: Andres Tarto

Keila vallavolinikud tegid üleskutse panna viie Tallinnast läände jääva valla ühinemisel tekkiva suurvalla nime küsimus rahvahääletusele.

Keila vallavolikogu opositsioonifraktsiooni Trio liikmed Jaana Roos, Peeter Schneider, Kuldar Vassiljev ja Kadri Tillemann korraldasid veebiküsitluse, millele vastanud rohkem kui 200 ühinevate omavalitsuste elanike enamus leidis, et uue suurvalla nime osas peaks tulema rahvahääletus.

Kolm nime, mille vahel Keila, Padise, Vasalemma ja Nõva valla ning Paldiski linna inimesed otsustada saaksid, oleks Lääne-Harju vald, Pakri vald ja Harjuranna vald.

Küsitluse läbiviija Kadri Tillemanni sõnul oli üle 200 küündinud vastajate arv positiivne üllatus, sest küsitlusinfo levis vaid sotsiaalmeedia kaudu. Tema hinnangul näitab huviliste arv, et inimestel on ühinemisteema vastu suur huvi ja nad tahavad kodukoha arengus kaasa rääkida. Ka küsitlustulemused kinnitasid seda arvamust – üle poole vastajatest arvas, et omavalitsuste kodulehtedel peaks leidma rohkem ühinemisteemalist infot.

Nimevaliku küsimuses leidis pea kolmveerand vastajatest, et tuleks küsida rahva arvamust ning 2-3 sõelalejäänud nimevarianti peaks panema ametlikule rahvahääletusele, mitte uue valla nime kitsas läbirääkijate ringis ära otsustama.

Küsitluses väljapakutud nimedest meeldis vastajatele kõige rohkem Lääne-Harju valla nimi, mida toetasid pooled vastajad. Samas said toetust ka Pakri ja Harjuranna nimed.

Nüüd läkitavadki küsitluse korraldajad küsitlustulemuste kokkuvõtte läbirääkijatele koos palvega võtta rahva arvamust arvesse ning panna nimeküsimus samuti oktoobrikuusse plaanitud rahvahääletusele ja küsida elanikelt ühekorraga, kas nad toetavad ühinemist ning missugust nime nad eelistavad. Seaduse järgi on selline võimalus olemas ning seda on ka teiste ühinemisprotsesside käigus juba kasutatud.

Tagasi üles