Soodustuskelmuses kahtlustatava Anders Tsahkna paturegister: joobes sõitmisest dokumendi võltsimiseni
Täiendatud 16.54!

Anders Tsahkna.

FOTO: Liis Treimann

Mullu kriminaalsüüdistuse saanud ja eile soodustuskelmuses kahtlustatavana kinni peetud Anders Tsahknat (47) on tema karjääri jooksul nii poliitiku kui ettevõtjana saatnud erinevad skandaalid, millest üks on päädinud ka kohtus süüdi jäämisega.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo pidas eile kinni Keila haigla juhi Anders Tsahkna, keda kahtlustatakse suuremahulises soodustuskelmuses. Mehe suhtes on käimas veel üks kriminaalasi, mis puudutab Hiiu hooldusravila aastatetagust omandivaidlust. 

Skandaalse minevikuga ettevõtja ja endine poliitik Anders Tsahkna oli aastatel 2001–2004 Tallinna sotsiaalvaldkonna abilinnapea ja aastatel 2008-2009 sotsiaalministri nõunik. Ta on tegutsenud ka ravimiäris.

2004. aastal astus Tsahkna Tallinna abilinnapea kohalt tagasi seoses Tallinna diagnostikakeskuse ümber puhkenud skandaaliga. 

Nimelt otsustas Tallinna linn müüa enamosaluse diagnostikakeskusest erafirmale Diagnostic Family. Tollane abilinnapea Tsahkna kiitis otsuse heaks. Skandaal päädis diagnostikakeskuse juhi Mehis Bakhofi vallandamisega ning linna otsusega keskus tagasi osta. 

Enne keskuse müüki tagasi linnale jõudis firma aga osta kallist meditsiinitehnikat firmast, mille omanik oli Tsahkna kauaaegne äripartner Jaanus Vool.

2003. aastal diagnostikakeskust juhtinud Agu Kivilo esitas ka kaitsepolitseile avalduse, milles süüdistas Tsahknat korruptsioonis ehk meditsiinitehnika ostmisel kindlate firmade eelistamises. Diagnostikakeskuse rajaja Kivilo väitis Postimehele, et abilinnapea Anders Tsahkna on korduvalt mõjutanud teda Philipsi meditsiinitehnikat soetama.

Tsahkna väitis, et ta ei ole Philipsi ega teiste meditsiinitehnikat müüvate firmadega mingil moel seotud ning talle ei esitatud ka kuriteokahtlustust. 2004. aasta sügisel otsustas ta siiski abilinnapea kohalt tagasi astuda, nentides, et isiklikuks muutunud rünnakute tõttu ei ole selles ametis töötamine enam võimalik. 

Jääknähtudega rooli istumise eest sada tundi ühiskasulikku tööd

2008. aasta märtsis alustas skandaaliga abilinnapea kohalt lahkunud ja tipp-poliitikast taandunud Tsahkna tööd reformierakondlasest sotsiaalministri Maret Maripuu nõunikuna.

Sama aasta detsembris tabas politsei ta Otepääl alkoholi tarvitamise jääknähtudega roolist ning mõõtis tema joobeks 0,48 promilli. Karistuseks tegi ta sada tundi ühiskasulikku tööd – aitas süstlavahetuspunkti rajada ning korraldas AIDSi ohvrite mälestamise päeva.

Postimees kirjutas toona, et sotsiaalminister Maret Maripuu ei kavatse vallandada ega ka muul moel Tsahknat karistada. «Anders teavitas mind kohe juhtunust ning rääkisime sellest väga tõsiselt,» märkis minister, lisades: «Kui midagi sellist juhtub, on kõige olulisem, et inimene ise oma eksimust mõistab ja teeb sellest tõsised järeldused.»

Jäi võltsimises süüdi ka riigikohtus

Pool aastat hiljem, 2009. aasta juunis peeti Tsahkna kinni kahtlustatavana mõjuvõimuga kauplemises. 10. juunil teostati riigiprokuratuuri ja kaitsepolitseiameti menetluses oleva kriminaalasja raames sotsiaalministeeriumis läbiotsimine ning niipea kui talle kuriteokahtlustus esitati, peatas sotsiaalministeerium temaga töösuhte. 

Järgmisel päeval peale esmaste oluliste menetlustoimingute läbiviimist Tsahkna vabastati ning tema suhtes kohaldati tõkendina elukohast lahkumise keeldu.

Kahtlustuse kohaselt kasutas Tsahkna oma ametipositsioonist tulenevat mõju ametnikele, et saavutada kolmandate isikute suhtes soodsaid otsuseid, saades sellest ise kasu. 

Hiljem saatis riigiprokuratuur üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles reformierakondlast Tsahknat ja temaga seotud OÜd Balti Radiodiagnostika süüdistati mitmetes erinevates korruptsioonikuritegudes. 

Süüdistuse järgi kasutas ta sotsiaalministri nõunikuna korduvalt ebaseaduslikult ära oma ametikohast tulenevat mõjuvõimu ning mõjutas erinevaid sotsiaalministeeriumi ametnikke ja koostööpartnereid tegema tema enda või tema sugulaste ja tuttavate jaoks soodsaid otsuseid ning tehinguid. Samuti süüdistati Tsahknat dokumendi võltsimises, mille alusel on võimalik omandada õigusi ja vabaneda kohustustest, ning võltsitud dokumendi kasutamises eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

2013. aasta jaanuaris mõistis Harju maakohus Tsahkna pistise võtmise süüdistuses õigeks, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises aga süüdi. Selle eest määras kohus talle neljakuulise tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Mõjuvõimuga kauplemise ja toimingupiirangu rikkumise süüdistusest riigiprokurör loobus. Ka juriidilise isikuna kohtu all oleva Balti Radiodiagnostika OÜ mõistis kohus süüdi dokumendi võltsimises ja selle kasutamises, mille eest mõisteti rahaline karistus 5000 eurot.

Tallinna ringkonnakohus jättis Harju maakohtu otsuse jõusse. 2014. aasta 24. aprilli otsusega ei rahuldanud ka riigikohus Tsahkna kassatsioonkaebust.

Omandivaidlus tõi kriminaalsüüdistuse

Mullu septembris sai Tsahkna Hiiu hooldusravila aastatetaguse omandivaidluse tõttu süüdistuse kuriteos ja kohtuvaidlused käivad.

Kuriteona heidab Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistatavatele Anders Tsahknale, Leho Tamverele ja Kaidi Vainolale ette Tallinnas Laste tn 1 kinnistut omava osaühingu väljaviimist ASi varakoosseisust, mistõttu viimane pankrotistus ning äritüli teist poolt omakorda selle osaühingu suhtes varaliselt kahjulikke tehingute tegemises.

Süüdistuse kohaselt sõlmis Tamvere OÜ Sillen Konsultatsioonide, PJV Hiiu Ravikeskus AS-i ja SA PJV Hooldusravikeskuse juhatuse liikmena 2012. aastal erinevaid lepinguid, millega võttis OÜ Sillen Konsultatsioonidele rahalisi kohustusi 3,5 miljoni euro ulatuses.

Prokuratuuri hinnangul rikkus Tamvere seadusest tulenevat teise isiku varaliste huvide järgimise kohustust, millega tekitati suur varaline kahju ning Tsahknat süüdistatakse selles, et ta aitas Tamvere tegevusele kaasa.

Loe lisaks: Hiiu hooldusravila omandivaidlus tõi Anders Tsahknale kriminaalsüüdistuse

Kahtlustatav suuremahulises soodustuskelmuses

Eile, 5. juunil pidas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo Tsahkna kinni kahtlustatavana soodustuskelmuses. Riigiprokuratuuri pressiesindaja ütles täna BNS-ile, et peale esmaste menetlustoimingute tegemist Tsahkna vabastati ning prokuratuur tema vahistamist ei taotle.

Tsahknat ja veel kahte meest kahtlustatakse soodustuskelmuses ehk karistusseadustiku paragrahvi 210 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kohtus süüdimõistmise korral on võimalik selle teo eest karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Kahtlustuse on saanud ka juriidiline isik SA PJV Hooldusravi. Ühte meest kahtlustatakse soodustuskelmusele kaasaaitamises.

Riigiprokurör Eve Oleski sõnul esitas SA PJV Hooldusravi juhatuse liige Anders Tsahkna kahtlustuse järgi sotsiaalministeeriumile taotluse tema ettevõttele kuuluva Keila haigla hoonete osaliseks rekonstrueerimiseks, teades, et taotluses esitatud andmed ei vasta tegelikkusele ja taotluse koostamise eesmärgiks oli pettuse teel toetust saada.

Samuti kahtlustatakse Tsahknat rahandusministeeriumile teadvalt ebaõigete andmetega toetuse väljamaksetaotluste esitamises.

Skeemi eesmärgiks oli riigiprokuröri selgitusel saada haigla rekonstrueerimiseks raha nii, et nõutud omafinantseeringut ise ei tasuta. Selleks paisutati ehitusmaksumus tegelikkusest kunstlikult mitme miljoni euro võrra kõrgemaks.

«Kahtlustuse järgi on veel kaks meest võimaldanud enda kontrolli all olevate ettevõtete kaudu luua näiliste tehingute ahela abil ja fiktiivsete arvete alusel ebaõige ettekujutuse omafinantseeringu kulude katmisest. Kokku maksti rahandusministeeriumi poolt Anders Tsahkna esitatud väljamaksetaotluse alusel toetust ligi 3,9 miljonit eurot,» selgitas Olesk kahtlustuse sisu.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi keskkriminaalpolitsei. Loe lisaks: Anders Tsahkna peeti kinni suuremahulises soodustuskelmuses kahtlustatavana

Anders Tsahkna on praeguse kaitseministri Margus Tsahkna (IRL) poolvend.

Tagasi üles