Nädalavahetusel toimub Nõmmel Kaitseliidu õppus

Kaitseliidu õppus.

FOTO: Jaanus Mehikas

Sel nädalavahetusel, 7.-9. septembrini viib Kaitseliidu Tallinna malev Nõmme linnaosas läbi õppuse, mille põhifookuses on üksuste liikumine linnatänavail öisel ajal.

Harjutus algab 7. septembril kell 20, millest aktiivne osa toimub 8. ja 9. septembril. 8. septembri öösel alates kella kolmest kuni hommikul kella kümneni toimub üksuste liikumine Nõmme linnaosa elumajade piirkonnas. Korraga võib liikumas näha kuni 30-liikmelist üksust.

Üksused alustavad liikumist Plangu tänavalt Tallinna maleva tagalakeskusest ning liiguvad nii jalgsi kui Kaitseväe autodega. Jalgsi liikuvate üksuste puhul on näha ka relvad (püstolid, automaadid jms).

Nõmme linnaosas elumajade piirkonnas imitatsioonivahendeid ei kasutata. Kaitseliidu õppus ei takista elanike ja sõidukite vaba liikumist. Kogu õppuse vältel ei sisene kaitseliitlased eravaldustesse, vaid tegutsevad ainult riigi- või omavalitsuse omandis olevatel maa-aladel või eelnevalt kooskõlastatud objektidel ja maa-aladel. Kaitseliitlased on kaitseväe vormis ja eraldusmärkidega.

Linnaelanikel palutakse mitte uudistama minna ja lasta kaitseliitlastel õppus segamatult läbi viia. Õppus ei kujuta ohtu osavõtjatele ega elanikele ja Kaitseliit loodab kohalike elanike mõistvale suhtumisele.

Tagasi üles