Riik ja linn sõlmisid leppe Tallinna haigla rajamiseks

Tallinna haigla peaks Lasnamäel valmima 2025. aastal ning koondama Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ja osa lastehaiglast.

FOTO: Repro: Conarte OÜ

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ja Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder allkirjastasid täna riigi ja Tallinna linna koostööleppe Tallinna haigla asutamise ettevalmistamiseks.

Sikkut rääkis, et meditsiinis toimub kiire areng ning praegu ei saa rahulduda nende diagnostika- ja ravivõimalustega, mis olid kättesaadavad 10-15 aastat tagasi.

«Nii peame ka täna vaatama ajas edasi. Juba pea 20 aastat tagasi hinnati, et tänaste amortiseerunud hoonete asemel oleks mõistlik rajada uus meditsiinikompleks. Uus keskhaigla Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa, kui ka teiste maakondade elanikele.»

Minister rõhutas, et lisaks uuele Tallinna haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.

Loodava töörühma ülesanne on töötada välja tööjaotus, tegevus- ja ajakava, juriidiline koostöövorm ning finantseerimisplaan hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on heakskiidetud koostöölepe väga olulise tähendusega uue tipphaigla rajamisele.

«Tallinna haigla projekti elluviimisega on linn teinud tööd juba mitu aastat ning nüüd võib öelda, et unistus on saamas tõeks. See on tähtis, sest uus haigla võimaldab senistest 40-60 aasta vanade ja amortiseerunud haiglahoonete kasutamisest loobumist ning nüüdisaegse ravitöö jätkamist ka järgmised 50 aasta vältel,» ütles Mölder. Tema sõnul vajab Tallinna haigla kaasaja nõuetele vastava tervishoiuteenuse osutamiseks ka mahukaid investeeringuid, mida on otstarbekas realiseerida riigi ja linna koostöös.

Sikkut kinnitas ka Tallinna haigla funktsionaalse arengukava esimese ja teise etapi dokumendid, mille kohaselt koondub uude haiglasse ligikaudu 25 protsenti Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna keskhaiglas.

Uus meditsiinilinnak loob võimalused esmadiagnostika kiireks teostamiseks elukoha lähedal ning võimaldab vajadusel suunata inimese sujuvalt kõrgema raviastme eriarsti juurde. Patsiendi jaoks lihtsustub juurdepääs arstiabile ning ta ei pea ravi käigus enam erinevate hajali paiknevate raviasutuste vahel ringlema.

Haigla rajamise järgmises etapis peaks sel aastal valmima ka Lasnamäe tervisekeskuse eskiisprojekt ning Tallinna haigla meditsiinitehnoloogia projekt.

Töörühma hakkavad kuuluma sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja Tallinna linna ning linna asutuste esindajad.

Tagasi üles