Estkeer – hoolekande terviklahendus

Sisuturundus
, reklaamartiklite toimetaja
Copy
"hooldustöötaja väljakutseteenus"
"hooldustöötaja väljakutseteenus" Foto: Estkeer OÜ

Kui teie lähedane ei saa ühel hetkel enam eluga ise hakkama, siis tuleb otsustada, kas jääda ise koju, panna ta hooldekodusse või kasutada koduhooldusteenust. Estkeer pakub omastele hoolekande terviklahendust.

Estkeer on 2018. aastal loodud eraettevõte, mis on eelkõige keskendunud hoolduse korraldamisele ja vajalike teenuste osutamisele. „Hoolduskoormus on oluline teema, kuid paraku on meie sotsiaalsüsteem killustunud ja abivajaja jääb sellesse võrku kinni,“ räägib ettevõtte asutaja ja tegevjuht Sander Sassi ning lisab, et Estkeeri loomise ajendiks sai tema isiklik kogemus aastatepikkusest lapse ja eaka hooldamisest ning samuti tegevus ettevõtjana tervishoiu erinevates valdkondades.  

Estkeer soovib teenuste kättesaadavust parandada ja leida kliendile kiireid lahendusi. Hoolduse terviklahendus tähendab, et abivajaja saab kogu toe ühest kohast: alustades kliendi vajaduste kaardistamisest ja nõustamisest, asjaajamise ja kodukohanduse korraldamisest ja abivahendite organiseerimisest kuni hoolduse, füsioteraapia, tervishoiu, kodukorrastuse jpm teostamiseni. Samuti teeb Estkeer tihedat koostööd omavalitsustega.

Sihtgruppi kuuluvad nii lapsed kui ka täisealised ning nii erivajadusega kui ka ajutise hooldusvajadusega inimesed. Estkeeri meeskonna moodustavad pikaajalise kogemuse ja laia ampluaaga kvalifitseeritud tervise- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kes teevad kõik selleks, et pakkuda abivajajale lahendusi, olla mobiilsed ja tagada kliendi rahulolu.

Koduhoolduse eelised

See, kuidas omaste hooldus korraldada, on kindlasti erinevate inimeste tahtmiste, võimaluste ja soovide rägastik, millest tuleb leida sobivaim lahendus, räägib Estkeeri klienditeenuste juht Ave Kütt ning selgitab, et kui võtta hooldaja väljastpoolt perekonda, on hooldaja ja hooldatava suhe sama, mis haiglas või hooldekodus – hooldaja tuleb, teeb vajalikud toimingud ja läheb. Kindlasti on oluline märgata lähedase hooldusvajadust võimalikult varakult, nii on võimalik säilitada ja parandada eaka tegevusvõimet, toonitab Kütt. 

Koduhoolduse eelistest rääkides tõdeb ta, et võõra silmis tahame kõik näida paremad, osavamad ning iseseisvamad. Kui on vaja harjutada näiteks kõndimist, pesta või süüa, püüab hooldatav pigem kaasa aidata, kui vastu punnida, samal ajal kui lähedase inimese puhul võib trots olla märksa suurem. Lisaks on koduhoolduse selge plusspool veel see, et lähedased, kes ei pea hooldamisega tegelema, saavad käia kodust väljas – tööl, koolis või ka puhkamas, selgitab Kütt. Vastasel juhul võivad peresuhted hoolduskoormuse tõttu kannatada ning muutuda pingeliseks. Omaste vabastamine koormusest on ka üks olulisemaid põhjusi, miks Estkeer loodi.

Sander Sassi selgitab, et koduhoolduse maksumus sõltub konkreetse kliendi vajadustest. Ta lisab, et sageli ei oska klient hooldusteenuse mahtu hinnata ning ei tule ise paljude võimalike lahenduste peale ning just seetõttu räägitakse koostööd alustades läbi konkreetsed vajadused ning pannakse paika eelarve. Estkeeri eesmärk on olla paindlik ning tagada see, et kliendil on igal hetkel võimalik hooldusteenuste mahtu suurendada või vähendada. Hooldekodu koha maksumus seevastu on kindel ja seda pole võimalik muuta.

Estkeeri koduhoolduse terviklahendus hõlmab järgmiseid teenuseid:

  • Väljakutseteenus - eesmärk on osutada abivajajale kiiret abi kergemate probleemide lahendamisel.
  • Häirekella teenus - eesmärk ennetada kliendi ootamatuid terviserikkeid ja osutada abivajajale kiiret abi.
  • Hooldusteenus - eesmärk aidata abivajajaid nende igapäevases elus, säilitades ja edendades nende tervist ning abistades toimetulekul.
  • Koduõendusteenus - eesmärk pakkuda patsiendile õendustoiminguid hubases koduses keskkonnas.
  • Üldarstiabi teenus - eesmärk pakkuda esmast diagnostikat ja ravi võttes arvesse lisaks kliinilisele patsiendi läbivaatusele ja uuringutele ka psühholoogilisi ja sotsiaalseid aspekte.
  • Psühholoogi/nõustaja teenus - eesmärk pakkuda nii täiskasvanutele kui lastele tuge elus ettetulevatele olukordadele alternatiivsete lahenduste leidmisel ja valikute ning otsuste tegemisel.
  • Tugiisiku teenus lapsele - eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine.
  • Tugiisiku teenus täiskasvanule - eesmärk osutada täisealise isikule kõrvalabi tema igapäevaelu toimingutel, juhendades, motiveerides ning iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel.
  • Kodukohandus - eesmärgiks on aidata erivajadusega inimestel luua endale paremad elamistingimused.

Lisaks pakub Estkeeri meeskond veel füsioterapeudi, lapsehoidja, massööri, maniküüri/pediküüri ja juuksuri teenust. Samuti abi transpordil, asjaajamises ja õiguslikes küsimustes.

Uuri lähemalt www.estkeer.ee

Copy
Tagasi üles