Sisuturundus

Liiklusseaduse ABC - vaata, mis on uued reeglid elektrilistele tõukeratastele.

FOTO: Kretel Kuusk

Riik planeerib sel suvel Liiklusseadust uuendada, kuna siiani puudus seaduses koht, mis reguleeriks kes, kus ja mis kiirusel elektritõuksiga sõita võib. Ent ometigi on just need sõidukid viimastel aastatel populaarseks muutunud ja tänavad vallutanud.

Ootamatult ei leia planeeritavas uues seaduses sõna elektriline tõukeratas. Hakatakse kasutatama hoopis uut terminit: kergliikur. Selle nime alla mahuvad ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvad sõidukid, mille mootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 1kW ja valmistajakiirus ei ületa 25km/h. Kergliikurite alla liigituvad seega elektrilised tõukerattad, elektrilised rulad, elektrilised üksrattad ning tasakaaluliikurid.

Kus tohib kergliikuriga sõita?

Kergliikuriga tohib sõita pea kõikjal kus jalgrattagagi: jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel ehk rahva keeli kergliiklusteel. Kuid erinevalt jalgratturist võivad kergliikurid liikuda ka jalgteel ja kõnniteel. Juhul, kui neid teid pole, võib liikuda sõidutee parema ääre lähedal või teepeenral, kuid seda siiski vaid juhul, kui alternatiivsed võimalused puuduvad.

Kuna kergliikuriga sõitjale antakse õigus sõita ka kõnniteel, siis peab meeles pidama, et jalakäija vahetus läheduses tuleb kergliikuriga sõita jalakäija tavakiirusega, olema tähelepanelik ja vältima ohuolukordade tekkimist.

Sõidu lõpetamisel või peatumisel tuleb sõiduk parkida ohutusse kohta nii, et see ei takistaks teisi liiklejaid. Kohustuslik on jätta möödujatele vähemalt 1,5 meetrit vaba ruumi.

Kuidas kergliikuriga sõita, et kõikide ohutus oleks tagatud?

Kergliiklustee on teatavasti koht, kuhu seadus lubab jätkuvalt ka jalakäijad – nende hulgas lastega ja koertega jalutajad, kelle liikumiskiirus on sageli 0-5km/h. Samal teel liikuvad jalgratturid, mopeedid ning kergliikurid peavad arvestama liikluses aeglasema ja nõrgemaga nagu jalutajad, jooksjad, rulluisutajad jt.

Samuti tuleb kergliikuriga sõitjal kiirust vähendada, kui ületatakse sõiduteed – sõidutee ületamiseks peab kergliikuri juht ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega. Kergliikuri juhil ei ole sarnaselt jalgratturile sõiduteed ületades sõidukite ees eesõigust, kui ta teeb seda ülekäigurajal sõites. Erandiks on kui ta ületab sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Kergliikurijuhil on soovitatav ületada sõidutee jalakäijana, kõndides.

Kiirust tuleb vähendada ka piiratud nähtavusega kohtades, näiteks hoovide väljasõitudel ja kõrgete aedadega ja "pimedatel" tänavanurkadel. Teed tuleb anda peatusest trammile või bussile minevatele ja tulevatele jalakäijatele.

Enne kergliikuriga sõitma asumist tuleb üle kontrollida sõiduvahendi seisukord: kergliikuril peab töökorras olema pidur, signaalkell (välja arvatud juhtrauata kergliikuri puhul: tasakaaluliikur, üksratas, elektrirula), ees valge ja taga punane, ning külgedel kollane või valge helkur või tuli (välja arvatud juhtrauata liikurid). Pimedal ajal ja halva nähtavuse korral peab kasutama tulesid. Tulesid on soovitav kasutada ka valgel ajal sõites, sedasi on kergliikur teistele liiklejatele paremini märgatav.

Kes tohib kergliikuriga sõita?

Liiklusseadus ei sea vanusepiiri kergliikuriga liikumisel õuealal, jalgrattateel ning kergliiklusteel. Piirangud kehtivad liiklemisel sõiduteel ehk siis täpsemalt sõidutee osaks oleval jalgrattarajal. Autode vahele sõiduteele kergliikureid nagunii ei lubata.

10-15-aastasel lapsel peab sõiduteel sõitmiseks olema jalgrattaluba või juhtimisõigus lubatud liiklusregistris. Vanema või muu täiskasvanu järelvalve all võib sõiduteel kergliikurit juhtida ka 8- ja 9-aastane laps. Alates 16-aastastel kergliikuritega sõitmisel juhtimisõigust tõestada pole vaja. Alla 16-aastane peab kergliikuriga liigeldes kandma alati kiivrit.

Sõida kergliikuril alati üksi, kanna kiivrit, tunne liiklusreegleid ja ole teiste liiklejate vastu viisakas. Pikem ülevaade seadusemuudatustest ning nende mõjust on kättesaadav blogis.

Loe SIIT miks just praegu on õige aeg elektritõuksi ostuks.

Loe SIIT intervjuud kolme naisega, kes igapäevaselt elektritõuksi kasutavad.

Tagasi üles
Back