Elamislubade uurimise komisjoni loomine läbis esimese lugemise

Riigikogu.

FOTO: Mihkel Maripuu

Täna läbis riigikogus esimese lugemise Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni eelnõu «Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks».

Hääletust polnud ja esimene lugemine lõpetati põhiseaduskomisjoni ettepanekul. Parandusettepanekute esitamiseks on nüüd aega 23. jaanuari kella 10ni.

Uurimiskomisjon hakkaks eelnõu kohaselt koosnema neljast riigikogu liikmest ja neljast asendusliikmest.

Komisjoni ülesanne on välja selgitada asjaolud, mis on seotud Eesti elamislubade andmise, elamislubade piirarvu muutmise ning sellega seotud võimaliku poliitilise korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemisega.

Komisjon püstitas endale kuus eesmärki:
1) Eesti elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamine;
2) Eesti elamislubade piirarvu muutmisega seotud asjaolude väljaselgitamine;
3) elamislubade väljaandmise ja kvoodi suurendamisega seotud võimaliku poliitilise korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemise väljaselgitamine;
4) sõltumatuse ja läbipaistvuse suurendamiseks koostöö elamislubade andmist uurivate institutsioonide vahel;
5) töö käigus faktiliste asjaolude tuvastamise ja järelduste tulemusena tekkinud ettepanekute tegemine riigikogule ja valitsusele;
6) järelevalve valitsuse tegevuse üle, mis seondub elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamisega.

Oma töö tulemusena peaks komisjon esitama omapoolsed ettepanekud riigikogule ja valitsusele.

Eelnõu algatajate hinnangul võiks komisjon lõpetada oma töö kevadistungjärgu lõpuks või hiljemalt sügisistungjärgul.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles