Mis sundis üht isa looma koduseid hooldusteenuseid osutava ettevõtte?

Estkeer OÜ
Copy
Foto: Estkeer OÜ

Ühes etteaimamatus eluetapis – isegi juba täna või homme – võib juhtuda see, et kallis lähedane ei saa ise igapäevatoimetustega enam hakkama. Ta vajab ühtäkki abi: olgu selleks hommikul voodist tõusmine, söömine, liikumine või hoopiski midagi lihtsamat, kuid eluliselt olulist. Esimene loogiline vastus murele näib olevat ise lähedast toetada: ohverdada hobid, töökoht ja olla kalli inimese jaoks olemas. Tõsiasi on aga see, et tihti sellest ei piisa. On oht, et armas žest ja moraalne heategu toimub suhete, töö ja rahakotti arvelt ning tekitab nii abivajajale kui -pakkujale rohkem probleeme, kui pakub töötavat lahendust.

Selline lugu on rääkida ka hooldusteenuseid pakkuva ettevõtte Estkeer tegevjuhil Sander Sassil, kes hoolt kandnud nii haige vanaema kui rattastoolis poja Remi Gregori eest. Sassi ohverdas oma töö ja muud tegemised, et hoolitseda poja eest, kes ei saanud iseseisvalt liikuda.

Tunnike tööd, siis sõit lasteaeda-kooli, tunnike tööd, sõit kõnnirobotitrenni – nii kirjeldab mees aega, mil kandis Remi Gregori eest ise ööpäev läbi hoolt ja jagas end tema ning töökoha vahel. Jooks mööda teenuseosutajaid oli ajakulukas ja keeruline. Erinevalt tema loodud Estkeerist, kus kõik teenused tulevad ühest ettevõttest ja hooldajate oskused ja töö ei piirdu vaid kindlate teenetega, tuli isal muretseda, kas invataksojuht aitab ta poja majauksest sisse või sõidab ta peale tema mahapanekut lihtsalt minema. Seda sellepärast, et transporditeenuse pakkuja töökohustuste hulka ei kuulu midagi enamat kui kliendi viimine punktist A punkti B. “Seda kindlust, et laps auto- ja majaukse vahelt välja ning sisse saab, ei ole,” lisab Sassi. “Nii vanemad lapse nimel oma töö ja elu ohverdavadki.” Vanemate eesmärk on lapsed kasvatada iseseisvaks, et nad saaksid oma eluga hakkama. See on ka Estkeeri eesmärk aidata kaasa erivajadustega laste iseseisvumisele harjutades neid tellima ja kasutama teenuseid, mida oma igapäevaeluga hakkama saamiseks vajavad ning anda vanematele võimalus naasta tööturule või jätkata täisväärtuslikku tööelu.

 
Foto: Estkeer OÜ

See inspireeris 2014. aastal Sassit looma ettevõtet, kus abi tuleks kõik ühest kohast ja kliendid ei peaks muretsema, et nende omaksed ei saa abi, mida vajavad. Aastate jooksul mõte küpses ja peagi jõudis asi praktikasse: tema vanaema vajas hooldusabi. Koos otsustati, et vanaprouast saab tulevase ettevõtte piloot, testimaks, mis kõige paremini ja kuidas töötab. 2018. aastal sündis ettevõte, mis pakub nüüd teenust paljudele. Sassi poeg Remi Gregori on ettevõtte üks klientidest.

Siinkirjutaja tegi Remi Gregori ja isikliku abistaja Lauraga kaasa retke kõnnirobotitrenni, kus noormees paar korda kuus käib. 16aastane poiss on teenusega väga rahul: liiklemine on hea ja lihtne, töötajad sõbralikud. Seda on näha ka autosõidul linna teise otsa: Remi Gregori ja tema abistaja suhtlevad kui head sõbrad, viskavad nalja ja arutavad, mis vahepeal poisi elus toimunud. Samas ei olda üksteisega liialt familiaarsed. Aidanud Remi Maarjamõisa haigla juurde kõnnirobotisse, ruttab abistaja ise teisele kliendile apteegist ravimeid ostma. Remi puhul on imeline vaadata, kuidas poiss tahab niipalju kui võimalik ise hakkama saada, istumisel autosse ja sealt välja. Abistaja ei tee tema eest asju ära vaid on olemas, kui abi vajab. Ta tõdeb, et tegelikult on see inimlikus mõttes endale pisut raske, sest tahaks aidata rohkem, kuid teab, et peab end tagasi hoidma, sest nii aitab teda rohkem. “Minu eesmärk on olla talle olemas, kui ta mingi etapi ületamiseks abi vajab mitte tema eest asjade ärategemiseks,” sõnab Laura.

Foto: Estkeer OÜ

Estkeer on professionaalne ettevõte, mis ei unusta inimlikkust ja seda, et ka abivajaja on inimene nagu iga teine: vajab vahel lihtsalt toetavat kätt või head sõna, nalja või kedagi, kes ära kuulaks.. Ütlus “klient on kuningas” teenib end Estkeeri puhul igati välja. Austus oma klientide vastu peegeldub ettevõtte igast teost ja sõnast.

Estkeer OÜ on keskendunud eelkõige omaste hoolduse korraldamisele ja vastavate teenuste osutamisele, alustades nõustamisest, asjaajamise ja kodukohanduse korraldamisest, abivahendite organiseerimisest, kuni hoolduse, füsioteraapia, tervishoiu, kodukorrastuse jpm. teostamiseni.

Asukoht: Tartu, Ringtee 25 E-R 8:30–16:30

Kontakt: info@estkeer.ee

erakorralised väljakutsed (+372) 5646 3799

info E-R (+372) 736 7374; (+372) 5981 6732

www.estkeer.ee

Copy
Tagasi üles