Eestlane hakkab juhtima Euroopa teadusprogrammi

Eesti Mereinstituudi Pärnu välibaasi väljasõit lahele.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi vanemteadur Henn Ojaveer hakkab juhtima Euroopa mereuurimise programmi, milles raames uurivad ligi 80 riigi teadlased maailma mereelustiku minevikku ja olevikku ning püüavad prognoosida selle tulevikku.

«Minu valimine oli pigem erand, sest Eesti mereteadusel on ahtake alus ja sealt väga kõrgeid tippe palju tulla ei saa,» selgitas Ojaveer pressiesindaja vahendusel kõrgele kohale valimise erakordsust.

Võrreldes mitmete teiste mereriikidega on mereteadus tema sõnul Eestis  ebaproportsionaalselt vähe prestiižne ning riigi finantseerimine puudulik.

Kuigi Henn Ojaveer valiti üle miljardi kroonise kogueelarvega programmi «Census of Marine Life» Euroopa komitee juhiks juba möödunud aasta novembris, saabus selgus alles eelmisel nädalal.

Kinnituse sai see, et senine põhirahastaja, USAs tegutsev Sloani Fond toetab ka uuringute lõppjärku.

Programmi põhieesmärk on uurida ja kaardistada mereorganismide levik, liigiline mitmekesisus ja arvukus eelkõige seni vähemuuritud piirkondades.

Ajalooarhiivi andmetele tuginedes hinnatakse mere toiduahela tipmiste lülide suurust minevikus, saadud tulemuste põhjal prognoositakse tulevikustsenaariume ning kasutatakse saadud teadmisi mere elusvarude majandamisotsuste tegemisel.

Kuni 2010. aastani kestva programmi viimase tööetapi eesmärk on senise töö tulemuste põhjal kolme regionaalmere (Läänemeri, Vahemeri, Põhjameri) bioloogilise mitmekesisuse võrdlemine, Euroopa meredes ohtlike invasiivsete võõrliikide leviku- ja populatsiooni parameetrite kaardistamine ning Euroopa süvamerede elustiku ja protsesside kirjeldamine ning võrdlev analüüs.

Tagasi üles