Koolijuhid: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisega kiirustatakse liigselt

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatus ja esindajate kogu ei toeta otsust saata põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) muutmise seaduse eelnõu teisele lugemisele riigikogus.

EKJÜ juhatus ja esindajate kogu peavad seda otsust liigseks kiirustamiseks ning pikemas perspektiivis kahjulikuks.

«Eesti koolijuhid tunnustavad haridus- ja teadusministeeriumi juhtivat rolli koolivõrgu korrastamisel ja õppekava arendustegevuses. Samas ei ole koolijuhid rahul olukorraga, kus vajalikke muudatusi tehakse kiirustades ning läbimõtlematult,» seisis koolijuhtide pöördumises.

Koolijuhid leiavad, et PGSi muutmise seaduse eelnõu tekst ei järgi adekvaatsuse, üldarusaadavuse ja lakoonilisuse printsiipe ning olulised teemad seaduse muutmise seaduse eelnõus, näiteks põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine, vajavad arutelu ja suuremat selgust.

«Koolivõrgu korrastamise kavale on vaja lisada finantsanalüüs ja maksumus. PGSi muutmise seaduse eelnõu paragrahvid põhikoolide ja gümnaasiumide lahutamise kohta peaksid olema kehtivad ja rakendatavad kõikidele üldhariduskoolidele ja erakoolidele,» leiab ühendus.

EKJÜ juhatus ja esindajate kogu leiab, et esmajärjekorras on vaja muuta riiklikku õppekava ja õpetajate ettevalmistust ning täiendusõpet, alles siis saab alustada arutelu põhikooli ja gümnaasiumi lahutamise otstarbekusest ja vajadusest.

Tagasi üles