Lukas lubab õpetajaile palgatõusu

Tõnis Lukas

FOTO: Pm

Pärast pingelist eelarvearutelu näib esmapilgul uskumatu, et keegi julgeb rääkida palgatõusust. Haridusminister Tõnis Lukas lubab tõsta kõigi õpetajate palka kaheksa protsendi võrra.


Haridus oli üks eelarve koostamise valulapsi. Kuidas lõpptulemusega rahule jäite?


Saavutatud kokkulepe on hea, tulud-kulud on tasakaalus ja viimane kulude jaotus parim, mis Eestis võimalik saavutada. Võin lahendusega rahul olla.Mida «rahul olemine» ministri jaoks säästuajal tähendab?


See tähendab, et põhilised funktsioonid saab täidetud. Jah, mitmed riiklikud programmid lähevad löögi alla ja kahanevad ka paljude asutuste tegevuskulud.


Investeeringuraha jääb vähemaks. On palju üksikuid asju, mille rahastamine järgmisel aastal võrreldes tänavusega väheneb. Aga teaduse arendamise osa suureneb ja teine edasiminek selle eelarvega on õpetajate palgatõus.Tõesti?


Jah, teen valitsuses ettepaneku tõsta õpetajate palga alammäärasid kaheksa protsendi võrra, mis ületaks keskmise palga juurdekasvu prognoosi, mille rahandusministeerium on teinud. Lisaks tõukefondide kasvavale rahastamisele Euroopa maksumaksja taskust on õpetajate palgatõus ainus kasvav artikkel haridusministeeriumis.See on küll hea uudis ilmselt juba lootuse kaotanud õpetajatele, aga...


Praegu, kui kõik tahavad õppekavasid, koolikorraldust ja õppesisu muuta, ei saa seda teha õpetajaid stimuleerimata või tingimustes, kus õpetajad lahkuvad koolist või noored ei taha kooli tulla. Tuleb püüda, et õpetajate palk läheneks keskmisele palgale. Kaheksa protsenti seda küll ei taga, aga ei lase ka vahel taas suurenema hakata....kuidas teised valitsusliikmed sellesse suhtuvad, teades, et nemad palgatõusu lubada ei saa?


Kool on ikka Eesti arengu keskus ja loodan, et see on kõigile arusaadav. Palgasüsteemid erinevad valitsemisalade kaupa väga palju. Kui mõnel valitsemisalal palgafondid ei kasva, ei tähenda see, et osa töötajate palka ei saa tõsta.Me ei saa riigi poolt teha otsust, et osal õpetajatel tõstame, osal mitte. Sellepärast on meie ministeeriumil palkadesse teine suhe kui riigipalgalistele ametnikele palka maksvatel ministeeriumidel.

Tagasi üles